Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 05/05/2018 - 09:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,700
22,720
22,810
EUR 26,803
26,988
27,473
GBP 30,342
30,576
31,064
JPY 204.80
206.30
210.99
AUD 16,818
16,934
17,425
SGD 16,763
16,797
17,343
Chat với VPBank